Inriktning

Behoven av hjälp ser väldigt olika ut, vilket gör att vi måste arbeta mycket flexibelt. Vi har lång arbetslivserfarenhet och ser vikten av att möta våra familjer med ett positivt och kreativt förhållningssätt. Vi tycker med andra ord om vårt arbete och mötet med våra familjer och uppdragsgivare. Verkstan samarbetar med familjens nätverk såsom skola, BUP, barnhabilitering eller andra aktörer. Verkstan har i sin verksamhet kompetens av familjebehandlare, specialpedagog, psykolog och barn och ungdomspsykiater.

Att bygga upp ett relationskapital 
Bra att ha då det blåser kallt och man måste ta sitt föräldraansvar 

Att gränssätta med respekt till varandra
Förutsättningen för att man skall få barnen att acceptera förälderns vägledning

Tvåvägskommunikation- konsten i att lyssna 
Föräldrar som lyssnar förstår bättre sina barns uppväxtförhållanden 

Föräldraansvar rättigheter och skyldigheter
Bra  för föräldrar att veta  lite om juridiken  kring sitt föräldraskap 

Barnens rättigheter och skyldigheter
Viktigt för alla att veta och som gör att barn  tas på allvar

Familjens eget sätt att få struktur på sin tillvaro
Familjer ser så olika ut och skall så vara men det är inte kul för någon att leva i ett kaos

Att göra ditt barn delaktig

Att tidigt upptäcka barnens röst och att göra den hörd gör att
man får en hjälpande hand istället för motstånd