Familjebehandling i öppenvård

Vi i Verkstan tycker om att samverka och få till ett bra samarbetsklimat. Arbetet sker till största delen hemma hos familjen då vi genom vår erfarenhet ser att det är lättare för alla att få till ett bra samtal, framför allt med barn och ungdomar i familjen. Vi startar vår kontakt med familjen med en kort presentation av oss och vårt arbetssätt tillsammans med uppdragsgivare. Om tycke uppstår påbörjar vi en kartläggning där vi samlar information från familjen kring kommunikationsmönster, relationer, nätverk, behov och förändringsbenägenhet. Vi undersöker helt enkel om målen som är uppsatta för uppdraget är möjliga och realistiska att arbeta med.

Vi träffas åter tillsammans med uppdragsgivare och stämmer av vår första kontakt med familjen. Därefter påbörjas själva behandlingsarbetet mot de uppsatta målen. Vi har regelbundna träffar tillsammans och ger kontinuerligt information till uppdragsgivare kring vårt arbete i familjen. Vi i Verkstan är flexibla och har en hög tillgänglighet så att familjerna på ett smidigt sätt kan få den hjälp de behöver.