Familjeorienterad HVB placering

Att placera ungdomar på institution och skilja dem från sina föräldrar/vårdnadshavare är inte helt okomplicerat och ger inte alltid det önskade utfallet i beteende förändringar och bättre mående hos ungdomen som man eftersträvat i placeringen. Att bara ha ett individfokus och inte se till det system ungdomen tillhör och förmodligen kommer återgå till efter placeringen kan undergräva den insats som ungdomen och samhället investerat i.

Vi anser att det är viktigt att man under behandlingsperioden också fokuserar på ungdomens familjesystem. Göra dem aktiva och delaktiga i behandlingen av ungdomen. Detta för att hela familjesystemet skall stå bättre rustade då behandlingsperioden är avslutad