Konsulentstött familjehem

Vi har i vår verksamhet även konsulentstödda familjehem och vi är stolta att kunna erbjuda trygga och välkomnande familjer till de barn och ungdomar som behöver det bästa de kan få.

Vår ambition som företag är att verkligen göra skillnad för familjer med vårt arbete. Vi har en humanistisk grundsyn och KBT är det vi bygger vårt arbete på. Vi som konsulenter arbetar systematskt tillsammans med familjehemmen med förändringsarbete tillsammans med barnet/ungdomen och dennes nätverk. Vi ser våra familjehem som träningsfamiljer där barnet/ungdomen tar tillbaka kontrollen över sitt liv och får strategier och verktyg att förändra sitt liv till det bättre utifrån mål uppsatta av socialtjänst, barnet/ungdom och familj. Vår filosofi är att det är nödvändigt att arbeta både med den som är placerad samtidigt som man om möjligt arbetar med familj och nätverk så man kan utvecklas tillsammans.

Målgrupp
Barn och ungdomar främst i skolåldern, vilket innebär att det kan variera från 6 år till 21 år då ungdomen kan tänkas lämna gymnasieskolan.

Anledningen till att ett barn placeras i familjehem kan se väldigt olika ut men vi tar emot barn och ungdomar med psykisk ohälsa,  neuropsykiatriska diagnoser, utvecklingsstörningsdiagnos och/eller som varit utsatta för svår omsorgssvikt.

Vad erbjuder vi våra familjehem och uppdragsgivare?
 • regelbunden handledning och utbildning till familjehemmet
 • utredda familjehem utifrån Socialstyrelsens rekommendationer och manualer
 • familjehemmen genomgår grundutbildning för familjehem "Ett hem att växa i" i Verkstans regi
 • dygnet runt - jour till familjehemmen
 • kartläggning av den placerade inför behandlingsarbetet
 • systematisk uppföljning av förändringsarbetet tillsammans med barn/ungdom och familjehem, där nya mål sätts och utvärderas
 • regelbundna stödsamtal till barn/ungdom
 • samordning av insatsen runt barnet socialtjänst/vård/skola/hem mm
 • kontinuerlig kontakt kontakt med uppdragsgivare och biologiska föräldrar
 • stöd/familjebehandling till biologfamilj i syfte att växa tillsammans
 • tillgång till handledning/konsultation via barn och ungdomspsykiater och psykolog