Vilka är vi?
Verkstan är ett litet privatägt företag som sedan 2013 bedrivit familjebehandling på uppdrag av socialtjänster runt om i landet. Vi har nu startat konsulentstödd familjehemsverksamhet, med tillstånd från IVO, och söker kontinuerligt nya familjehem att samarbeta med. Våra familjehem bör vara belägna i området södra Sverige upp mot Värmlandshållet. Alla barn har rätt till trygga vuxna och vi söker nu främst familjehem som har möjlighet att vara hemma på heltid. Vi erbjuder handledning, utbildning samt ekonomisk ersättning för din insats.

Vem kan bli familjehem?
Familjehem kan se väldigt olika ut precis som barns och ungdomars behov kan variera. Viktigast är att familjehemmet kan erbjuda trygghet och en stabil social situation för barnet eller ungdomen. Om du är gift, sambo eller ensamstående är inte avgörande. Det som krävs av ett familjehem är att man har
·         Tid
·         Plats
·         Engagemang

För att du ska kunna ta emot ett barn eller ungdom i din familj krävs ett godkännande från socialnämnden i placerande kommun. För ett godkännande görs en familjehemsutredning som omfattar flera hembesök, intervjuer och kontroll i offentliga register.

Vad innebär det att vara familjehem i vår verksamhet?
Vi har valt att se våra familjehem som träningsfamiljer eller tillfälliga lotsar i livet för barnet eller ungdomen som hjälper till med de beteendeförändringar som behöver komma till stånd för att barnet ska få ett bra liv. Samtidigt ansvarar familjehemmet för barnets dagliga behov och omsorg. Att Verkstan är en konsulentstödd verksamhet innebär att familjehemskonsulenten finns tillgänglig på telefon dygnet runt för råd, stöd och handledning samt utarbetar och utvärderar konkreta behandlingsplaner, tillsammans med barnet och familjehemmet. Konsulenten har den samordnande funktionen för alla insatser kring barnet och har kontinuerlig kontakt med uppdragsgivare och biologiska föräldrar.
Att vara familjehem i vår verksamhet innebär att man får regelbunden handledning och fortbildning tillsammans med andra familjehem i närområdet. Vår ambition är att bilda nätverk av familjehem som ligger geografiskt nära för att kunna stötta och avlasta varandra. Familjehemmen får också genomgår en utbildning som tagits fram av Socialstyrelsen som heter ” Ett hem att växa i”

Vill du bli familjehem?
Är du intresserad av att bli familjehem eller vill veta mer om vad det innebär? Ring oss eller skicka en intresseanmälan via mail så berättar vi mer. Det innebär förstås inga åtaganden.

Vill du bli familjehem?

Är du den som tycker om att göra skillnad för andra och den som vi letar efter? Då kanske du kan tänka dig att prata med oss om att bli familjehemsförälder?


 

Målgrupp
Vi tar emot barn och ungdomar främst i skolålder, vilket innebär att det varierar i ålder från ca 6 år till 21 år då en ungdom kan tänkas lämna gymnasieskolan. Stödbehovet hos våra barn och ungdomar är högt. Det går bra att som familjehemsförälder vara hemma på heltid eller arbeta deltid beroende på hur behovet ser ut i det specifika fallet.
Anledningen till att ett barn placeras i familjehem kan se väldigt olika ut men vi tar emot barn som har särskilda behov utifrån neuropsykiatriska diagnoser (ex ADHD, ADD, autismspektrumstörning), utvecklingsstörningsdiagnos, självskadebeteende eller utifrån depression. Många har även varit utsatta för svår omsorgsbrist och kan ha en hemmasittarproblematik.