Verkstan – för dialog och samspel Skaraborg AB är ett litet företag som specialiserar sig på familjebehandling och familjehemsvård på uppdrag av Socialtjänst, enligt SoL, LVU eller LSS. Vårt ledord är kvalité och mottot är att bedriva familjebehandling och konsulentstödd familjehemsvård med hög kvalitet och möta allas olika behov och hitta flexibla lösningar. I vår verksamhet finns kvalitetssäkrade familjehem.

Samarbete är a och o, vare sig det gäller familjebehandling eller familjehemsvård och vi arbetar alltid utifrån den vårdplan socialtjänsten upprättat. Vi utarbetar tillsammans med klient genomförande planer, vilka kontinuerligt följs upp tillsammans med familj, familjehem och socialtjänst. Våra familjehem får löpande handledning och utbildning i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer.

Vårt kvalitetsmål är att erbjuda bästa tänkbara vård och behandling och vi bistår socialtjänsten i att leverera en evidensbaserad, kvalitetssäkrad och tillgänglig vård och omsorg av barn och ungdomar. Vi bedriver vår verksamhet, till största delen, i Västra Götaland och delar av Småland.
Verkstan – för dialog och samspel Skaraborg AB har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd familjehemsvård.

Vi i Verkstan genomför en gång i halvåret, en kvalitetssäkring genom egenkontroll utifrån följande punkter:
 
     Arbetssituation
     Hälsa
     Ekonomi
     Utvecklings/kompetensbehov
     Marknadsföring
     Riskbedömning

Företaget Verkstan - för dialog och samspel, startades 2013 och ombildades till aktiebolag 2016.Företagets  organisationsnummer är 559083-9543.

Delägare i företaget är Lars-åke Burge,Henrik Karlsson och Lena Svensson. 

Om ytterligare information om bolaget önskas gällande styrelse eller ekonomi  sök här: allabolag.se - Företagsinformation om alla Sveriges bolag