Vårkullen skolveckohem i Falköping. Vårkullen har funnits under en längre tid och är en bra lösning för pojkar som av olika anledningar inte klarar av att fullfölja sin skolgång. Vi har under lång tid haft ett samarbete och skaffat ett ömsesidigt förtroende till varandras verksamheter.
www.varkullen.se


Peter Jansson:  leg. läkare och specialist inom barn och ungdomspsykiatri. Har varit överläkare inom sluten vård i Skövde, Örebro och numera verksam som överläkare inom öppenvården i barn och ungdomspsykiatrin i Motala. Har erfarenhet inom vuxenpsykiatrin och arbetat med barn och ungdomar inom HVB som konsultläkare. Startade sin karriär som sjuksköterska inom hemvård och vårdcentral.

Rickard Ahlbergleg psykolog. Har vidareutbildningar på avancerad nivå inom barn- och ungdomspsykiatri, neuropsykologi och neuropsykiatri, och
diagnostik. Har flerårig erfarenhet av arbete inom bland annat
Beroendepsykiatrin, LVU- och LVM-hem, och HVB-hem. Är huvudlärare för
kursen i klinisk utredning på psykologprogrammet vid Örebro Universitet.
Forskar om bland annat utredning av exekutiva funktioner och
personlighet vid Psykiatriskt Forskningscentrum i Örebro.