Samarbetspartner

Falbygdens HVB hem ligger vackert på en västsida av falbygdens alla små kullar, alldeles i närheten av Falköping i Västra Götaland. I teamet har de behandlingsassistenter med adekvat utbildning, sjuksköterska och sexolog och har kunskap inom hästhållning (HUT), friskvård och ADL-träning. Falbygden har totalt 6 platser och tar endast emot flickor i åldern 15-20 år. Deras inriktning är beteende och relationsproblematik. Verksamhetens arbetsmetoder inriktas mot den kognitiva samtalsmetoden, HUT (hästunderstödd terapi) och motiverande samtal, för att få en fungerande vardag och meningsfull fritidssysselsättning.
www.fhvb.se 

Vårdspektrum tillhanda håller familjehem

Hällekils gård AB är ett HVB-hem ca 5 mil norr om Karlstad i det vackra Värmland. Hos oss får pojkar mellan 16 och 21 år träning och kunskap för att leva drogfritt. Medlevarskapet, att personalen bor och lever tillsammans med ungdomarna på Hällekils gård, är grunden för vår behandling. Genom medlevarskapet får ungdomen träning i att utveckla konstruktiva relationer till ansvarstagande vuxna. Våra behandlingspedagoger arbetar miljöterapeutiskt utifrån KBT med MI som förhållningssätt. www.hallekilsgard.se

Vårkullen skolveckohem i Falköping. Vårkullen har funnits under en längre tid och är en bra lösning för pojkar som av olika anledningar inte klarar av att fullfölja sin skolgång. Vi har under lång tid haft ett samarbete och skaffat ett ömsesidigt förtroende till varandras verksamheter.
www.varkullen.se