Specialistutredningar

Verkstans utredningsteam gör breda barn och ungdomspsykiatriska utredningar, inklusive neuropsykiatrisk utredning. Teamet kan även göra heltäckande familjeutredningar med bedömning av föräldraförmåga, anknytning och samspel i familjen, eventuella psykiatriska hos någon/några i familjen. Där ingår även kartläggning av nätverks och skola/fritids där vi ochså kartlägger eventuella inlärningssvårigheter och behov av stöd. Utredningen kan utföras både i öppenvård och under placering.

Utredningen består av en psykiatrisk-, psykologisk-, pedagogisk- och socialdel.

I teamet ingår Barn och ungdomspsykiatrer Peter Jansson, psykolog Rickard Ahlberg, specialpedagog Berith Isaksson och fritidspedagog/familjebehandlare Lars-Åke Burge.