ESTER står för Evidensbaserad strukturerad bedömning av risk och skyddsfaktorer.
ESTER bedömning är ett instrument som används för bedömning av unga med normbrytande beteende eller som befinner sig i riskzonen för normbrytande beteende. Instrumentet kan också kunna användas som uppföljning.
Med ESTER-bedömning görs en strukturerad professionell bedömning av risk- och skyddsområden och en dokumentation av vilka insatser som sätts in och i vilken omfattning.
ESTER-bedömning lämpar sig även för uppföljningsmätningar av risker, skydd och insatser. Mätningarna är tänkta att vara känsliga nog för att kunna mäta relevanta förändringar i beteende och kan därmed användas för att mäta förändringar i grad av risk och skydd, exempelvis med syftet att kontrollera insatsers effekt.