Utredningsteamet

Peter Jansson:  leg. läkare och specialist inom barn och    ungdomspsykiatri. Har varit överläkare inom sluten vård i Skövde, Örebro och numera verksam som överläkare inom öppenvården i barn och ungdomspsykiatrin i Motala. Har erfarenhet inom vuxenpsykiatrin och arbetat med barn och ungdomar inom HVB som konsultläkare. Startade sin karriär som sjuksköterska inom hemvård och vårdcentral.

Rickard Ahlberg:  leg psykolog. Har vidareutbildningar på avancerad nivå inom barn- och ungdomspsykiatri, neuropsykologi och neuropsykiatri, och
diagnostik. Har flerårig erfarenhet av arbete inom bland annat
Beroendepsykiatrin, LVU- och LVM-hem, och HVB-hem. Är huvudlärare för
kursen i klinisk utredning på psykologprogrammet vid Örebro Universitet.
Forskar om bland annat utredning av exekutiva funktioner och
personlighet vid Psykiatriskt Forskningscentrum i Örebro.


Berith Isaksson: leg. lärare och specialpedagog. Har vidareutbildning inom dyslexi med inriktning på utredning och neuropsykiatri.  Har mångårig erfarenhet av skola och centrat arbete i resursteam där huvudvikten av arbete varit utredning, kartläggning och bedömning av elever och handledning till skolpersonal. Har flerårig erfarenhet av behandlingsarbete och samtalsstöd till barn och ungdom på HVB-hem. Är utbildad kognitivbeteende terapeut steg 1, utbildad inom användning av häst i vård och omsorg (HUT).

Lars Åke Burge: Fritidspedagog/Familjebehandlare. Mångårig erfarenhet inom Barn- och Ungdomspsykiatrin. Har sedan 2002 arbetat med mobil familjebehandling samt varit en del i det teamet som genomfört specialistutredningar och då ansvarat för den sociala delen i utredningen.