Verkstan - för dialog och samspel

Vår inriktning i Verkstan är att arbeta med familjebehandling, konsulentstödd familjehemsvård, stöd till ungdomar/unga vuxna med psykiatrisk problematik samt utföra specialist utredningar som är diagnosgrundande. Vi träffar familjerna i deras hemmiljö och utgår från uppdragsgivarens målformuleringar och familjens behov av hjälp. Behoven av hjälp ser olika ut, vilket gör att vår inriktning måste vara flexibel.

Vi har numera tillstånd från IVO att bedriva konsuletstödd familjehemsverksamhet. 

Verkstan AB är medlemmar i
Vårdföretagarna
 

Är du intresserad av att bli familjehem?
 
eller vill veta mer om vad det innebär? Är du den som tycker om att göra skillnad för andra och den som vi letar efter? Då kanske du kan tänka dig att prata med oss om att bli familjehemsförälder?
 
Lars-Åke Burge             
burge@verkstan.biz    
072 744 19 59                       
www.verkstan.biz

Verkstan - för dialog och samspel AB har fått nya medarbetare och delägare. Det är Henrik Karlsson och Lena Svensson med sitt företag Inn Omsorg AB som  har tagit Berith Isakssons plats i Verkstan. De har mångårig erfarenhet av att arbeta med konsulentstödd familjehemsvård. Vi kommer att sakna Berith Isaksson som varit Verkstan tillsammans med Lars-Åke Burge sedan starten 2016. 

Lars-Åke Burge

Fritidspedagog/familjebehandlare. Mångårig erfarenhet inom  Barn och Ungdomspsykiatriska olika verksamheter. Special intresse är att arbeta med ungdomar som bedöms svåra att möta och som på grund av olika anledningar isolerat sig. Har sedan 2002 arbetat i privat verksamhet  inriktad på hemmabaserad familjebehandling.