Henrik Karlsson
KBT-Steg 1 Terapeut

15 års erfarenhet av att arbeta med placeringar av barn och ungdomar hos en av de största privata vårdgivarna.
Stor vana av att hitta fungerande lösningar åt socialtjänsten. Har ett brett och långvarigt kontaktnät i stor del av landet.
Handleder familjehemmen och även de biologiska familjerna om så önskas.
Henrik nås på:
0506-478001
henrik@innom.se

Lena Svensson
Socialpedagog

Över 10 års erfarenhet av instutionsvård med bland annat specifika utredningsuppdrag. Utreder och handleder familjehem sedan 2016. Egen erfarenhet som familjehem. Stort kontaktnät med förstärkta familjehem.
Lena nås på:
0506-478002
lena@innom.se

Johanna Frid
Beteendevetare
KBT-Steg 1 Terapeut

Mångårig erfarenhet av att jobba på HVB med både ungdomar och vuxna som föreståndare, samordnare och behandlingsansvarig.
Egen erfarenhet som familjehem. Utreder och handleder familjhem.

Johanna nås på:
072-2270606
frid@verkstan.biz

Lars-Åke Burge
Fritidspedagog/ familjebehandlare

Mångårig erfarenhet inom barn och ungdomspsykiatriska verksamheter. Special intresse är att arbeta med ungdomar som bedöms svåra att möta och som på grund av olika anledningar isolerat sig. Har sedan 2002 arbetat i privat verksamhet inriktad på hemmabaserad familjebehandling.
Lars-Åke nås på: 
072-7441959
burge@verkstan.biz