Om oss

Verkstan - för dialog och samspel Skaraborg AB är ett litet företag som specialiserar sig på familjebehandlingar och familjehemsvård på uppdrag av socialtjänst, enligt SOL, LVU eller LSS. Vårt ledord är kvalité och mottot är att bedriva familjebehandling och konsulentstött familjehemsvård med hög kvalité där vi försöker möta allas behov och hitta flexibla lösningar.
I vår verksamhet finns kvalitétssäkrade familjehem.

Louise, Jens, Martina och Patrik.

Hört från kund

Hög kompetens, jobbar systematiskt med stort fokus på uppdraget. /Anders (socialtjänst)