Konsulentstött familjehem

Vi har i vår verksamhet även konsulentstödda familjehem och vi är stolta över att kunna erbjuda trygga och välkomnande familjer till de barn och ungdomar som behöver de bästa de kan få.
Vår ambition som företag är att verkligen göra skillnad för familjer med vårt arbete. Vi har en humanistisk grundsyn och KBT är det vi bygger vårt arbete på. Vi som konsulenter arbetar systematiskt tillsammans med familjehemmen med förändringsarbete tillsammans med barn/ungdomen och dennes nätverk. Vi ser våra familjehem som träningsfamiljer där barnet/ungdomen tar tillbaka kontrollen över sitt liv och får strategier och verktyg att förändra sitt liv det bättre utifrån mål uppsatta av socialtjänst, barn/ungdom och familj. Vår filosofi är att det är nödvändigt att arbeta både med den som är placerad samtidigt som man om möjligt arbetar med familj och nätverk så man kan utvecklas tillsammans.

Vad vi erbjuder
 

  • Regelbunden handledning och utbildning till familjehemmet
  • Utredda familjehem utifrån Socialstyrelsens rekommendationer och manualer
  • Familjehemmet genomgår grundutbildning för familjehem "Ett hem att växa i"
  • Dygnet runt - jour till familjehemmen
  • Kartläggning av den placerade inför behandlingsarbetet
  • Systematisk uppföljning av förändringsarbetet
  • Regelbundna stödsamtal till barn/ungdom
  • Samordning kring insatser såsom socialtjänst/vård/skola/hem mm.
  • Kontinuerlig kontakt med uppdragsgivare och biologiska föräldrar
  • Tillgång till handledning/konsultation via barn och ungdomspsykiater och psykolog

Målgrupp

Barn och ungdomar främst i skolåldern, vilket innebär att det kan variera från 6 år till 21 år då ungdomen kan tänkas lämna gymnasieskolan.
Anledningen till att ett barn placeras i familjehem kan se väldigt olika ut men vi tar emot barn och ungdomar med psykisk ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser eller barn som varit utsatt för svår omsorgsvikt.

Nyfiken på att bli familjehem hos oss? Tveka inte att ta kontakt med någon av våra konsulenter!