familjebehandling

Behoven av hjälp ser väldigt olika ut, vilket gör att vi måste arbeta mycket flexibelt. Vi har lång arbetslivserfarenhet och sesr vikten av att möta våra familjer med ett positivt och kreativt förhållningssätt. Vi värdesätter både mötet med familjerna och uppdragsgivarna och kommer göra vårt bästa för att alla ska känna sig som ett team.
Verkstan samarbetar med familjens nätverk såsom skola, BUP, barnhabiliteringen eller andra aktörer som kan finnas.
Verkstan har i sin verksamhet kompetens av familjebehandlare, specialpedagog, psykolog och barn och ungdomspsykiater." Att bygga upp ett relationskapital"

" Barnens rättigheter och skyldigheter"


"Att gränssätta med respekt till varandra"

"Tvåvägskommunikation
- konsten i att lyssna"


"Familjens eget sätt att få struktur på sin tillvaro"

"Föräldraansvar rättigheter och skyldigheter"


"Att göra ditt barn delaktigt"