Verkstans utredningsteam gör breda barn och ungdomspsykiatriska utredningar, inklusive neuropsykiatrisk utredning. Teamet kan även göra heltäckande familjeutredningar med bedömning av föräldraförmåga, anknytning och samspel i familjen. Det ingår även kartläggning av nätverks och skola/fritids där vi också kartlägger eventuella inlärningssvårigheter och behov av stöd.

Utredningen består av en psykiatrisk, psykologisk, pedagogisk och social del.

Vi har även möjlighet att göra dyslexiutredningar.