Företaget Verkstan - för dialog och samspel, startades 2013 och ombildades till aktiebolag 2016.

Samarbete är a och o, vare sig det gäller familjebehandling eller familjehemsvård. Tillsammans med klient och socialtjänst gör vi tillsammans genomförandeplanen utifrån den vårdplan som finns. Denna följs sedan kontinuerligt upp under placeringstiden för att se att de insatser som är ger rätt resultat.

Våra familjehem får löpande handledning och utbildning i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer.
Vårt kvalitétsmål är att erbjuda bästa tänkbara vård och behandling och vi bistår socialtjänsten i att leverera en evidensbaserad, kvalitetssäkrad och tillgänglig vård och omsorg. Vi driver vår verksamhet, till största delen, i Västra Götaland och delar av Småland. 
Vi på Verkstan genomför en gång i halvåret, en kvalitetssäkring genom egenkontroll utifrån följande punkter:
- Arbetssituation
- Hälsa
- Ekonomi
- Utveckling/kompetensbehov
- Marknadsföring
- Riskbedömning

Verkstan har sedan November 2022 fått nya medarbetare och delägare. Henrik Karlsson och Lena Svensson med sitt företag Inn Omsorg AB har tagit Berit Isakssons plats i Verkstan.
De har mångårig erfarenhet av att att arbeta med konsulentstödd familjehemsvård. Vi kommer sakna Berit Isaksson som varit i Verkstan tillsammans med Lars-Åke Burge sedan starten 2016.

Verkstan har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd familjehemsverksamhet samt öppenvårdstillstånd.

Följande ram-avtal är vi knutna till:
-ADDA

Vi är även medlemmar i vårdföretagarna.

Org nr: 559083-9543